Přístup ČNB k rozpouštění proticyklické kapitálové rezervy

Libor Holub, Tomáš Konečný, Lukáš Pfeifer, Václav Brož

Článek popisuje přístup ČNB k rozpouštění proticyklické kapitálové rezervy (CCyB). K rozpuštění rezervy bude docházet v klesající fázi finančního cyklu, která je charakteristická snižováním cyklických rizik v bilancích institucí. V případě, že silná recese / finanční krize povede ke vzniku systémových úvěrových ztrát, snížení kapitálové vybavenosti bank a následně volné kapacity kapitálu k úvěrování, je pravděpodobné, že ČNB bude v závislosti na jejich vývoji rezervu rozpouštět, a to až k nule. ČNB zváží rozpouštění CCyB i v případech, kdy ke vzniku systémových ztrát prozatím nedošlo, ale s vysokou pravděpodobnosti k nim může dojít v blízké budoucnosti. V případě mělké recese či ekonomického zpomalení, kdy převážně přirozeně odeznívají cyklická rizika v bilancích institucí, ČNB pravděpodobně přistoupí k postupnému snižování sazby rezervy k její standardní úrovni ve výši 1 %. Uvedené přístupy článek ilustruje na rozhodovacím procesu rozpouštění CCyB ve dvou alternativních scénářích poklesu cyklických rizik a uvádí také odhad vlivu potenciálního úvěrového impulsu spojeného s rozpuštěním CCyB na ekonomiku.

Vydáno: červenec 2020

Ke stažení: Tematický článek o finanční stabilitě 3/2020 (pdf, 707 kB)