Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory – leden 2018

Tato publikace Rizika pro finanční stabilitu a jejich indikátory vychází z „Nezveřejňované aktualizace Zprávy o finanční stabilitě 2016/2017“, která byla projednána bankovní radou ČNB dne 6. prosince 2017. Obsahuje – až na dílčí výjimky – informace dostupné k 30. září 2017.