Makroobezřetnostní opatření Norsko

Norský makroobezřetnostní orgán rozhodl v listopadu 2020 o následujících opatřeních s účinností od začátku roku 2021:

a) Sazba rezervy ke krytí systémového rizika 4,5 %

b) Minimální úroveň průměrných rizikových vah ve výši 20 % aplikovaná na úrovni IRB bank u úvěrů na bydlení zajištěných rezidenční nemovitostí na území Norska

c) Minimální úroveň průměrných rizikových vah ve výši 35 % aplikovaná na úrovni IRB bank pro expozice v komerčních nemovitostech na území Norska

Česká národní banka tato opatření nereciprokuje vzhledem k nemateriálním předmětným expozicím domácích bank. ČNB zároveň v současné době nemá informace, že by se tato situace mohla změnit. Česká národní banka bude nicméně vývoj průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby je připravena své rozhodnutí upravit.

V Praze dne 7. 7. 2021