Makroobezřetnostní opatření Německo

Německá makroobezřetnostní autorita rozhodla v dubnu 2022 o zavedení opatření v souladu s čl. 133 směrnice o kapitálových požadavcích (CRD), které s účinností od 1. února 2023 stanovilo rezervu na systémová rizika (SyRB) ve výši 2 % pro všechny expozice (tj. retailové i neretailové expozice) vůči fyzickým a právnickým osobám zajištěné obytnými nemovitostmi nacházejícími se v Německu. Opatření se vztahuje na všechny úvěrové instituce, jejichž relevantní sektorové expozice překračují práh významnosti 10 miliard EUR.

Česká národní banka toto opatření nereciprokuje vzhledem k velmi omezeným expozicím domácích bank vůči úvěrům na bydlení zajištěných rezidenční nemovitostí na území Německa. ČNB zároveň v současné době nemá informace, že by se tato situace mohla změnit. Česká národní banka bude nicméně vývoj průběžně vyhodnocovat a v případě potřeby je připravena své rozhodnutí upravit.

V Praze dne 1. 8. 2022