Estimating market probabilities of future interest rate changes

Martin Hlušek

Cílem této práce je provést odhad predikce tržního konsensu ohledně budoucího vývoje měnové politiky a kvantifikovat míru zohlednění pravděpodobnosti změn úrokových sazeb
v různých časových horizontech v budoucnosti. Navrhovaný model používá běžnou promptní výnosovou křivku peněžního trhu a dostupné derivátové nástroje peněžního trhu (dohody
o budoucích úrokových sazbách, FRA) a odhaduje pravděpodobnost změn úrokových sazeb až v horizontu 12 měsíců. Odhadovaná pravděpodobnost a možné scénáře úrokových sazeb jsou konzistentní se sledovanými úrokovými sazbami peněžního trhu a FRA. Výstup modelu je tudíž nutné interpretovat spíše jako popis současného tržního konsensu o budoucích měnových podmínkách než nástroj pro predikci nebo nastavení správné hladiny úrokových sazeb. Metoda odhadu vychází ze standardních údajů peněžního trhu a je tedy aplikovatelná na jakýkoli vyspělý finanční trh. Pravděpodobnostní struktura očekávaných změn úrokových sazeb v budoucnosti by mohla sloužit jako ukazatel reakce peněžního trhu na zveřejněné makroeekonomické údaje a verbální intervence orgánů odpovědných za měnovou politiku. Také nám umožňuje změřit míru předvídatelnosti měnové politiky a kvantifikovat tak účinky překvapení spojené s nečekanými měnověpolitickými změnami.

Klíčová slova: měnová politika, časová struktura úrokových sazeb, očekávání trhu

Vydáno: prosinec 2002

Ke stažení: CNB WP No. 2/2002 (pdf, 491 kB)