Třetí jednání Výboru pro finanční trh

29. 11. 2006

Dne 28. listopadu 2006 se uskutečnilo třetí jednání Výboru pro finanční trh (VFT). Jednání se zúčastnili jeho členové Jiří Rusnok (předseda), Radek Urban (místopředseda), Otakar Schlossberger (finanční arbitr), Milan Šimáček, Klára Cetlová (oba Ministerstvo financí), Michaela Erbenová (ČNB) a tajemník VFT Tomáš Rýdl (ČNB). Části jednání byl přítomen též guvernér ČNB Zdeněk Tůma.

Členové VFT pokračovali v diskusi (přerušené na minulém jednání) o ochraně spotřebitele na finančním trhu a institucionálním zastřešení této oblasti. Dále diskutovali otázku budoucích statutárních cílů dohledu nad finančním trhem vykonávaného ČNB a projednali koncept a harmonogram přípravy zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2006 a roli VFT při tvorbě této zprávy.

Výbor pro finanční trh je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem působícím podle § 45a až  § 45d zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto zákonem projednává VFT koncepční otázky dohledu nad finančním trhem, jeho právní rámec, významné nové trendy a věnuje se také systémovým otázkám finančního trhu a výkonu dohledu nad ním. VFT je sedmičlenný. Tři členové, včetně předsedy a místopředsedy, jsou voleni Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny na návrh profesních asociací působících na finančním trhu (jeden člen nebyl doposud zvolen), dva jsou jmenováni ministrem financí z řad vedoucích zaměstnanců Ministerstva financí; dalšími členy VFT je finanční arbitr a jeden z členů bankovní rady ČNB.