Program příštího jednání Výboru pro finanční trh

Příští jednání Výboru pro finanční trh se uskuteční dne 12. května 2008 od 14 hod.


Na programu tohoto jednání bude:

  • zaměření dohledu nad finančním trhem v roce 2008 (předkládá ČNB; materiál mohou členové Výboru konzultovat s profesními asociacemi sdružujícími účastníky finančního trhu),
  • zpráva o státní kontrole na finančním trhu v roce 2007 v oblasti stavebního spoření a penzijního připojištění (předkládá Ministerstvo financí; materiál mohou členové Výboru konzultovat s profesními asociacemi sdružujícími účastníky finančního trhu),
  • věcný záměr zákona o dohledu nad finančním trhem (předkládá Ministerstvo financí; materiál mohou členové Výboru konzultovat s profesními asociacemi sdružujícími účastníky finančního trhu),
  • návrh na úpravu rozsahu kompetencí Finančního arbitra České republiky (předkládá finanční arbitr; materiál mohou členové Výboru konzultovat s profesními asociacemi sdružujícími účastníky finančního trhu),
  • pilotní projekt ověření odborných standardů pro poskytovatele poradenských a zprostředkovatelských služeb na finančním trhu (předkládá V. Tomek; materiál mohou členové Výboru konzultovat s profesními asociacemi sdružujícími účastníky finančního trhu),
  • různé (ústní informace od členů Výboru apod.).