Jedenácté zasedání Výboru pro finanční trh

Výbor pro finanční trh jednal poprvé v novém složení

02. 09. 2009

Praha, 2. září 2009 – Včera se již po jedenácté sešel Výbor pro finanční trh (Výbor) a poprvé pod vedením nového předsedy Tomáše Síkory. Síkora byl zvolen do funkce v červnu Rozpočtovým výborem poslanecké sněmovny ČR a nahradil ve funkci Jiřího Rusnoka. Jednání se zúčastnili i všichni ostatní členové: Radek Urban (místopředseda), Václav Tomek, František Klufa (Finanční arbitr ČR), Miroslav Singer (ČNB), Klára Hájková (MF) a Jiří Król (MF), který souvislosti s ukončením pracovního poměru na Ministerstvu financí ke konci září také oznámil ukončení svého členství ve Výboru.

V souladu se zákonem byla na jednání podána informace ČNB o hlavních aktivitách v oblasti dohledu nad finančním trhem v 1. pololetí 2009. Výbor zároveň bez připomínek projednal záměr Ministerstva financí prodávat státní dluhopisy veřejnosti a materiál ČNB týkající se metodiky vynucování a sankcionování na finančním trhu.

Nosnými diskusními tématy byla informace MF o možných důsledcích závěrů de Larosièrovy zprávy na finanční trh ČR a závěry Ministerstvem financí zřízené pracovní skupiny  pro sjednocení podmínek pro distribuci finančních produktů. „Oceňujeme pozitivně nejen snahu ministerstva řešit jednotu pravidel činnosti distributorů všech finančních produktů na našem trhu, ale zejména formu dialogu s trhem při počáteční přípravě harmonizace distribuce na finančním trhu. To vždy nebývalo pravidlem,“ říká předseda Výboru Tomáš Síkora.

Výbor projednal i konkrétní opatření vedoucí k posílení finanční stability v sektoru penzijních fondů. „Základem opatření je dohoda penzijních fondů s ČNB na parametrech, které by měly udržet stabilitu penzijních fondů v oblasti nastavení výše vlastního kapitálu. Je to dobrý příklad aktivní samoregulace v případech, kdy chybí závazný regulatorní rámec a trh si uvědomuje nutnost jednotných obezřetnostních pravidel.“ doplňuje Síkora.

Příští jednání Výboru se uskuteční v prosinci. Jedním z bodů programu bude informace o výsledku soudního jednání u Evropského soudního dvora proti nedostatečné implementaci zaměstnaneckých penzijních fondů v ČR.

 


Poznámky pro novináře:

Výbor pro finanční trh je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem. V souladu se zákonem o České národní bance projednává Výbor koncepční přístupy k dohledu nad finančním trhem, jeho právní rámec, významné nové trendy a věnuje se také systémovým otázkám finančního trhu a výkonu dohledu nad ním.

Bližší informace o tomto jednání Výboru pro finanční trh budou dostupné v zápise z jednání, který bude uveřejněn na internetových stránkách České národní banky v 37. týdnu.