Dvanácté zasedání Výboru pro finanční trh

Výbor pro finanční trh se zabýval fungováním distribučních kanálů

16. 12. 2009

Praha, 16. prosince 2009 – Již ke dvanáctému jednání se včera v Praze sešel Výbor pro finanční trh (Výbor). Jednání se poprvé účastnil nový zástupce MF Daniel Drahotský , naopak posledního jednání se zúčastnil Václav Tomek, kterého od příštího roku nahradí Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny nově zvolený Petr Marsa.

Hlavním diskusním bodem jednání byl materiál Ministerstva financí, který mapuje systém fungování distribučních kanálů jednotlivých sektorů finančního trhu a specifikuje jeho základní problémy. „Materiál přehledně mapuje význam distribučních cest v jednotlivých sektorech finančního trhu a jasně popisuje hlavní problémy distribuce v nich“, komentuje předseda Výboru Tomáš Síkora. Výbor doporučil doplnění materiálu o některá dílčí zpřesnění a ocenil záměr MF jeho zveřejnění na webových stránkách ministerstva.

Významné téma představovala zpráva o činnosti Samostatného odboru ochrany spotřebitele (působnost v rámci ČNB). Za jeho prakticky roční činnost eviduje 346 relevantních podání, z nichž se 96 týká úvěrových institucí a shodně 61 podání pojišťoven a pojišťovacích zprostředkovatelů. Výbor požádal ČNB o pravidelnou roční aktualizaci dat a o doplnění o problematiku nákladů příslušného odboru.

Výbor vyslechl informaci Ministerstva financí týkající se možných důsledků neúplné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/41/ES ze dne 3. června 2003 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění a dohledu nad nimi. V očekávání rozsudku Evropského soudního dvora dne 14.1.2010, nebylo přijato žádné usnesení.

V závěrečné části členové diskutovali strategii zveřejňování nákladů v oblasti finančních produktů. Shodli se na nutnosti nejprve vyhodnotit dopad nového legislativního opatření zveřejňování nákladů v systému fungování penzijních fondů a vyčkání na vývoj v oblasti evropské legislativy (zejména připravované směrnice PRIPS a revize směrnice IMD) pro další implementaci pravidel zveřejňování nákladů do ostatních oblastí finančního trhu. „Domnívám se, že jakákoli překotná aktivita urychleně regulovat zveřejňování nákladů u zatím neregulovaných oblastí by mohlo být kontraproduktivní“, upozorňuje Tomáš Síkora a dodává,“ Jsem rád, že MF nepodléhá různým mediálním tlakům a chová se racionálně“.

Příští jednání Výboru se uskuteční v březnu 2010. Termín i jednotlivé body programu jednání budou upřesněny.


Poznámky pro novináře:

Výbor pro finanční trh je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem. V souladu se zákonem o České národní bance projednává Výbor koncepční přístupy k dohledu nad finančním trhem, jeho právní rámec, významné nové trendy a věnuje se také systémovým otázkám finančního trhu a výkonu dohledu nad ním.

Bližší informace o tomto jednání Výboru pro finanční trh budou dostupné v zápise z jednání, který bude uveřejněn na internetových stránkách České národní banky v 52. týdnu.