Druhé jednání Výboru pro finanční trh

27. 09. 2006

Dne 26. září 2006 se uskutečnilo druhé jednání Výboru pro finanční trh (VFT). Jednání se zúčastnili jeho členové Jiří Rusnok (předseda), Radek Urban (místopředseda), Otakar Schlossberger (finanční arbitr), Tomáš Prouza, Klára Cetlová (oba Ministerstvo financí), Michaela Erbenová (ČNB) a tajemník VFT Tomáš Rýdl (ČNB).

 

Na programu byl
-návrh zprávy o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 2005,
- návrh zprávy dohledu o pojistném trhu v roce 2005,
- diskusní materiál o ochraně spotřebitele na finančním trhu a budoucí úloze ČNB v této oblasti.

Členové VFT v této souvislosti přednesli své náměty ohledně podoby budoucí zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem a diskutovali potřebu zahájení debaty o národní doktríně dohledu, regulace a rozvoje finančního trhu.

Výbor pro finanční trh je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem působícím podle § 45a až  § 45d zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s tímto zákonem projednává VFT koncepční otázky dohledu nad finančním trhem, jeho právní rámec, významné nové trendy a věnuje se také systémovým otázkám finančního trhu a výkonu dohledu nad ním. VFT je sedmičlenný. Tři členové, včetně předsedy a místopředsedy, jsou voleni Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny na návrh profesních asociací působících na finančním trhu (jeden člen nebyl doposud zvolen), dva jsou jmenováni ministrem financí z řad vedoucích zaměstnanců Ministerstva financí; dalšími členy VFT je finanční arbitr a jeden z členů bankovní rady ČNB.