Desáté zasedání Výboru pro finanční trh

17. 03. 2009

Dne 17. března 2009 se uskutečnilo zasedání Výboru pro finanční trh (Výbor). Jednání se zúčastnili jeho členové Jiří Rusnok (předseda) Radek Urban (místopředseda; oba zvoleni Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny), František Klufa (Finanční arbitr ČR), Miroslav Singer (Česká národní banka), Klára Hájková (Ministerstvo financí). Z jednání byli omluveni Václav Tomek (zvolen Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny) a Jiří Król (Ministerstvo financí).

Nejprve byl Výbor seznámen s hlavními aktivitami v oblasti dohledu nad finančním trhem ve 2. pololetí 2008. Další bod jednání se týkal hodnocení materiálu o reformě finančního dohledu vypracovaného Evropskou komisí (tzv. de Larosierova skupina).

Výbor vzal na vědomí informaci o aktuálním stavu zajišťování ochrany spotřebitele na finančním trhu, tento materiál byl dále doplněn základními údaji o činnosti Kanceláře finančního arbitra ČR v roce 2008. Výbor byl rovněž informován o aktuální situaci na finančním trhu ČR.

Členové Výboru dále diskutovali stav příprav nového zákona o penzijním spoření. Výbor rovněž požádal Ministerstvo financí o detailní informaci k navrhovanému plánu prodeje státních dluhopisů veřejnosti.

Výbor pro finanční trh je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem. V souladu se zákonem o České národní bance projednává Výbor koncepční přístupy k dohledu nad finančním trhem, jeho právní rámec, významné nové trendy a věnuje se také systémovým otázkám finančního trhu a výkonu dohledu nad ním.

Bližší informace o tomto jednání Výboru pro finanční trh budou dostupné v zápise z jednání, který bude uveřejněn na internetových stránkách České národní banky příští týden.