Čtvrté zasedání Výboru pro finanční trh

20. 03. 2007

Dne 20. března 2007 se uskutečnilo čtvrté jednání Výboru pro finanční trh (VFT/Výbor). Jednání se zúčastnili jeho členové Jiří Rusnok (předseda), Radek Urban (místopředseda), Václav Tomek (všichni tři zvolení Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny), Otakar Schlossberger (finanční arbitr), Milan Šimáček, Klára Cetlová (oba Ministerstvo financí) a Miroslav Singer (Česká národní banka).

Výboru byly předloženy informace České národní banky, ministerstva financí a finančního arbitra o jejich činnosti v oblasti dohledu, regulace, resp. řešení sporů za uplynulé období. VFT dále diskutoval nad podklady ČNB a ministerstva financí k ochraně spotřebitele na finančním trhu a institucionálnímu zastřešení této oblasti. Též se zabýval probíhajícími pracemi na nové zákonné úpravě pojišťovnictví a poskytování investičních služeb.

Výbor pro finanční trh je poradním orgánem bankovní rady ČNB pro oblast dohledu nad finančním trhem. V souladu se zákonem o České národní bance projednává VFT koncepční přístupy k dohledu nad finančním trhem, jeho právní rámec, významné nové trendy a věnuje se také systémovým otázkám finančního trhu a výkonu dohledu nad ním.

Nejbližším úkolem Výboru nyní bude projednat a vyjádřit se k návrhu zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem za rok 2006 připraveným Českou národní bankou pro vládu a obě komory parlamentu.