Předběžné opatření NBS ve vztahu k pojišťovně NOVIS – zrušení dočasného zákazu uzavírat nové pojistné smlouvy investičního životního pojištění

V souvislosti s předběžným opatřením vydaným dne 9. 9. 2020 Národní bankou Slovenska zakazujícím slovenské pojišťovně NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. do splnění uložených podmínek uzavírat nové pojistné smlouvy investičního životního pojištění a současně jí ukládajícím investovat veškeré přijaté pojistné v souladu se závazky přijatými pojistnými smlouvami a se statuty pojistných fondů pojišťovny, o kterém Česká národní banka informovala veřejnost upozorněními ze dne 23. 9. 2020 a 9. 2. 2021 pod následujícími odkazy:

informuje Česká národní banka veřejnost o nové tiskové zprávě Národní banky Slovenska uveřejněné na jejích webových stránkách dne 23. 2. 2021.

Obsahem tiskové zprávy je informace o částečném zrušení tohoto předběžného opatření ke dni 12. 2. 2021, a to v rozsahu zákazu uzavírat nové pojistné smlouvy investičního životního pojištění do splnění uložených podmínek. Předběžné opatření zůstává nadále účinné v rozsahu povinnosti pojišťovny investovat veškeré přijaté pojistné v souladu se závazky přijatými pojistnými smlouvami.

Tiskovou zprávu Národní banky Slovenska a související podrobnosti lze nalézt na jejích webových stránkách pod tímto odkazem:

O bližší informace k předběžnému opatření lze dále požádat přímo Národní banku Slovenska na adrese:

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 BRATISLAVA
Slovensko

Předběžné opatření se v aktuálně platném rozsahu vztahuje také na činnost pojišťovny provozovanou prostřednictvím její pobočky NOVIS Pojišťovna, odštěpný závod Česká republika, na území ČR. Česká národní banka dohlíží na činnost pobočky pojišťovny na území ČR v rámci svých kompetencí.