Předběžné opatření NBS – dočasný zákaz pojišťovně NOVIS uzavírat nové pojistné smlouvy investičního životního pojištění

Národní banka Slovenska předběžným opatřením dočasně zakázala pojišťovně NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. uzavírat nové pojistné smlouvy investičního životního pojištění.

Česká národní banka oznamuje, že s účinností k 11. 9. 2020 vydala Národní banka Slovenska, jakožto příslušný orgán dohledu, předběžné opatření, kterým slovenské pojišťovně NOVIS do splnění uložených podmínek zakazuje uzavírat nové pojistné smlouvy investičního životního pojištění a současně ukládá investovat veškeré přijaté pojistné v souladu se závazky přijatými pojistnými smlouvami a se statuty pojistných fondů pojišťovny. Toto předběžné opatření se vztahuje také na činnost pojišťovny provozovanou prostřednictvím její pobočky NOVIS Pojišťovna, odštěpný závod Česká republika, na území ČR.

Česká národní banka dohlíží na činnost pobočky pojišťovny na území ČR v rámci svých kompetencí a při tom současně spolupracuje také s jinými dohledovými orgány, včetně Národní banky Slovenska, a s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), který tuto dohledovou činnost v rámci EU, resp. EHP, zastřešuje.

Bližší informace o předběžném opatření lze nalézt na webových stránkách Národní banky Slovenska pod tímto odkazem:
https://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom-prakticke-informacie/vyroky-vykonatelnych-rozhodnuti/20200918-01

V této souvislosti lze o informace požádat také přímo Národní banku Slovenska na adrese:
Národná banka Slovenska
Imricha Karvasa 1
813 25 BRATISLAVA
Slovensko

Informace o vydání předběžného opatření byla uveřejněna také na webových stránkách EIOPA a lze ji nalézt pod tímto odkazem:
https://www.eiopa.europa.eu/content/cross-border-cooperation-platform-novis-národná-banka-slovenska-has-issued-interim-measure-0_en