Informace pro veřejnost k problematice vydávání nevyžádaných platebních karet

Česká národní banka veřejnost upozorňuje, že zákon o platebním styku1 zakazuje vydávat nevyžádané platební prostředky, např. kreditní či debetní karty, nejedná-li se o náhradu za dříve vydaný platební prostředek.

V případě, že obdržíte poštou nevyžádanou platební kartu od poskytovatele platebních služeb dohlíženého ČNB, doporučujeme o tomto faktu ČNB informovat prostřednictvím formuláře pro podání dotazu, podnětu, upozornění, která jej v rámci výkonu dohledu nad finančním trhem prošetří.

K otázce odpovědnosti za zneužití platebních karet při jejich doručování klientům ČNB uvádí, že tato otázka je rovněž řešena zákonem o platebním styku2, podle kterého nese riziko spojené s doručením platebního prostředku nebo jeho personalizovaných bezpečnostních prvků, např. PIN, klientovi poskytovatel platebních služeb, nikoli klient.


1 Ustanovení § 102 odst. 1. písm. b) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.

2 Ustanovení § 102 odst. 2. zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.