FPV: Zahájení výplaty náhrad vkladů klientům Úvěrního družstva PDW

Na základě rozhodnutí správní rady Fondu pojištění vkladů bude dne 11. března 2013 zahájena výplata náhrad vkladů klientům Úvěrního družstva PDW, Praha. Výplata bude prováděna v hotovosti, či v bezhotovostní formě po dobu tří let ode dne zahájení výplat na vybraných obchodních místech GE Money Bank, a.s. Podrobné informace o zahájení výplaty náhrad vkladů jsou dostupné na webových stránkách Fondu pojištění vkladů (www.fpv.cz).

Den zahájení, místo a způsob vyplácení náhrad stanovil Fond pojištění vkladů na základě oznámení České národní banky o neschopnosti Úvěrního družstva PDW, Praha dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Toto oznámení ČNB bylo Fondu pojištění vkladů doručeno dne 13.2.2013.