Dokumenty související s uvalením nucené správy na IPB

Správní řízení ČNB ve věci licence IPB a nucené správy - 15. 11. 2000

ČNB oznamuje, že dne 10.11.2000 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky o zastavení správního řízení o odnětí povolení působit jako banka vůči IP bance, a.s., (dříve Investiční a Poštovní banka, a.s.).

Dne 14.11.2000 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky, kterým se zamítá rozklad podaný proti rozhodnutí České národní banky, jímž byla v IP bance, a.s., (dříve Investiční a Poštovní banka, a.s.) dne 16.6.2000 zavedena nucená správa.