Kontaktní místo pro podání žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry

Česká národní banka v souladu s článkem 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/1945 , ze dne 19. června 2017, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o oznámení podávaná a přijímaná žádajícími a povolenými investičními podniky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, informuje o určení kontaktního místa pro příjem veškerých informací od žadatelů, kteří žádají o povolení jako investiční podnik (povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry).

Příslušný orgán: Česká národní banka
Kontaktní místo: Odbor cenných papírů a dohledu obchodníků s cennými papíry
Adresa: Senovážná 3, 115 03 Praha 1
Telefonní číslo: 224 411 111
E-mail: podatelna@cnb.cz
ID datové schránky: 8tgaiej

Česká národní banka upozorňuje, že žádost o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry lze podle § 7 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů podat pouze elektronicky, tj. prostřednictvím datové schránky či e mailem s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu ČNB podatelna@cnb.cz (kontakty ČNB).

Podle čl. 2 odst. 1 nařízení 2017/1945 je žadatel povinen podat žádost ve formě vyplněné šablony stanovené v příloze I nařízení a současně oznámit údaje o všech členech svého vedoucího orgánu formou vyplněné šablony stanovené v příloze II nařízení.

Výše uvedené kontaktní údaje slouží pouze pro podání žádosti o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry (investičního podniku). Případné odborné regulatorní dotazy je nezbytné podávat prostřednictvím příslušného formuláře. Zájemcům o povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry ČNB doporučuje využít možnosti uspořádat neformální setkání (pdf, 204 kB).