Upozornění

ČNB informuje, že 1. listopadu 2013 nabyl účinnost nový zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, a vyhláška č. 315/2013 Sb., o směnárenské činnosti. K tomuto dni byl zahájen příjem žádostí o povolení k činnosti směnárníka a oznámení o umístění provozoven prostřednictvím internetové aplikace REGIS. Žádost a oznámení lze podat pouze prostřednictvím aplikace REGIS, dosavadní způsob podávání žádostí byl k tomuto datu ukončen. Více informací naleznete na stránce Povolovací a schvalovací řízení – Směnárny.