Opravná metodika k dohledovému výkaznictví pro banky, DZ a OCP podle nařízení EU a národních požadavků (EBA20190301) pro data od 31. 3. 2019

Dne 4. 3. 2019 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS opravná metodika výkaznictví EBA20190301 k metodice EBA20181201 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

V opravné metodice EBA20190301 byly provedeny hlavně úpravy v kontrolách, které byly nepřesně zadané v EBA20181201 a aktualizovaný číselník s kódy měn BA0010. Účelem je zajištění co nejvyšší kvality zasílaných dat.

Změny oproti metodice EBA20181201

 • Byl aktualizován obsah zásobníků v číselníku BA0010 - „Kódy měn ISO“. Kódy měn VEF, MRO byly nahrazeny aktuálnějšími kódy VES, MRU.
  Jedná se o zásobníky Z_MENAE (použitý v souborech AESIFE30/AEKIFE30- Zatížení aktiv - roční informace), Z_MENLIK (použitý v souborech AMSIFE10/AMKIFE10 - Dodatečné monitorovací nástroje pro likviditu) a Z_MENLIK3 (použitý v souborech AMSIFE10/AMKIFE10 - Dodatečné monitorovací nástroje pro likviditu, LISIFE11/LIKIFE11 - Likvidita podle DA, LISIFE20/LIKIFE20 - Stabilní financování a FPSIFE10/FPKIFE10 - Plány financování banky).

FINREP

 • v datovém souboru FIKIFE10 – Rozvaha a podrozvaha na konsolidovaném základě
  JVK byly upraveny a přečíslovány kk (sjednoceno s kk ve výkazu FISIFE10-Rozvaha a podrozvaha) a dány všechny na err.
 • v datovém souboru FISIFE40/FIKIFE40 - Doplňkové informace k rozvaze
  JVK kk: 6085, 6086, 6095, 6096, 7000, 7001, 7010, 7011, 7015, 7016,7025 a 7026 byly upraveny.
  JVK kk: 2430 a 2440 byly dány na expl. (v rámci procedury QA EBA avizovala změnu, která ještě nebyla provedena).
  JVK kk 230 u FIKIFE40 byla opravena.
 • v datovém souboru FIKIFE80 - Roční doplňkové informace k finančním výkazům na konsolidovaném základě
  JVK kk: 260, 265 a 270 byly zrušeny.
  IP: FIN0839-Reálná hodnota investice při zveřejňované kotaci v DO: FIK80_11bylo dáno jako povinné.

COREP

  Byly provedeny úpravy stávajících kontrol:
 • v datovém souboru COSIFE10/COKIFE10 - Kapitál a rizikové expozice:
  JVK kk: 3120 a 3130 (týkající se DO: COS/COK10_31, COS/COK10_43 a COS/COK10_21) byly opraveny a přepnuty do stavu err.
 • v datovém souboru COSIFE/COKIFE30 - Úvěrové riziko:
  JVK kk 11 (týkající se DO: COK30_82, COK30_02 a COK30_03) byla opravena a přepnuta do stavu err.
  JVK kk 784 (týkající se DO: COK30_26) byla opravena a přepnuta do stavu err.
  JVK kk 60145 (týkající se DO: COK30_91) byla opravena a přepnuta do stavu err.JVK kk 60141 (týkající se DO: COK30_26) byla opravena a přepnuta do stavu err.
 • v datovém souboru COSIFE/COKIFE50 - Tržní riziko:
  JVK kk 8320 (týkající se DO: COS/COK50_71) byla opravena a přepnuta do stavu err.
  JVK kk 8970 (týkající se DO: COS/COK50_84) byla opravena a přepnuta do stavu err.
 • v datovém souboru COSIFE/COKIFE60 - Detailní informace s pololetní periodicitou:
  JVK kk: 1900 – 1970 (týkající se DO: COS/COK30_71 a COS/COK30_72) byly opraveny a přepnuty do stavu err.

Velké pozice

 • v datovém souboru LESIFE/LEKIFE10 - Velké expozice
  v DO: LES/LEK10_13 byla v IP: LEX0072 u datového typu změněna doména (z číselníku BA0036) z D_S_ESACNB_24 na D_S_ESACNB_25.
  MVK mezi soubory LESIFE/LEKIFE10 a COSIFE/COKIFE10 kk: 40, 50 (týkající se DO: LES/LEK10_13, COS/COK10_41) byly opraveny a přepnuty do stavu err.