Opravná metodika k dohledovému výkaznictví pro banky, DZ a OCP podle nařízení EU a národních požadavků (EBA20180601) pro data od 30.6.2018

Dne 25. 5. 2018 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS opravná metodika výkaznictví EBA20180601 k metodice EBA20180302 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

Tato metodika je v souladu s Prováděcím nařízení (EU) 2017/1443 pro FINREP podle IFRS 9 (schváleným EK 29. 6. 2017, publikovaným v OJ 17. 8. 2017) a Prováděcím nařízení (EU) 2017/2114 pro COREP a ostatní části JRR EBA (schváleným EK 9. 11. 2017 a publikovaným v OJ 6. 12. 2017), včetně DPM metodiky EBA verze 2.7.

V opravné metodice EBA20180601 byla provedena úprava 2 položek v parametru P0262 – v datovém souboru AMSIFE10/AMKIFE10, úpravy názvů 4 informačních prvků a zpřísnění vykazování 1 informačního prvku na povinné. Dále byly provedeny úpravy kontrol, a to vzhledem k prvnímu zasílání konsolidovaných dat pro FINREP podle metodiky EBA 2.7.. Účelem je zajištění co nejvyšší kvality zasílaných dat.

Změny oproti metodice EBA20180302

v datovém souboru AMSIFE10/AMKIFE10 - Dodatečné monitorovací nástroje pro likviditu:

 • došlo podle EBA k úpravě domény Z_SMLUVSPLAT parametru P0262 - časová pásma podle splatnosti (místo položky 812 - nad 3 týdny do 4 týdnů nová položka 701 - nad 3 týdny do 30 dnů včetně a místo položky 111 - Nad 4 týdny do 5 týdnů nová položka 821 - nad 30 dnů do 5 týdnů) a to v datových oblastech 1. části (kromě DO: AMS/AMK10_04, AMS/AMK10_041, AMS/AMK10_08 a AMS/AMK10_081),
 • byly opraveny JVK kk 186 (týká se DO: AMS/AMK10_051), JVK kk 884 (týká se DO: AMS/AMK10_03), JVK kk 906 (týká se DO: AMS/AMK10_04), JVK kk 910 až 948 (týká se DO: AMS/AMK10_05), JVK kk 1710 a 1715 (týká se DO: AMS/AMK10_21, JVK kk 1725 (týká se DO: AMS/AMK10_611), zrušena JVK kk 954 stejná s JVK kk 997(týká se DO: AMS/AMK10_31) a vloženy nové součtové JVK kk 170 až 1855 (týká se DO: AMS/AMK10_01, AMS/AMK10_011, AMS/AMK10_02 a AMS/AMK10_021).

v datovém souboru FISIFE40/FIKIFE40 - Doplňkové informace k rozvaze:

 • byl upraven název informačního prvku IP: FIN1284 v DO: FIK40_54,
 • byla opravena JVK kk 2155 (týká se DO: FIS/FIK40_61),
 • JVK kk 2450 (týká se DO: FIS40_51) a kk 2465 (týká se DO: FIK40_54) byly zpřísněny z expl. na err,
 • byla opravena MVK mezi soubory FIKIFE40 a FIKIFE60 kk 110 (týká se DO: FIK40_54 a FIK60_17) a MVK kk 320 a 330 (týká se DO: FIK40_51 a FIK60_14) byly změkčeny na warn (informativní).

v datovém souboru FIKIFE60 - Čtvrtletní doplňkové informace k finančním výkazům podléhající limitům na konsolidovaném základě:

 • byl upraven název informačního prvku IP: FIN1416 v DO: FIK60_17,
 • byl upraven název položky 251 číselníku BA0086, v použitém parametru P0186 v DO: FIK60_14,
 • JVK kk 205 a 210 (týká se DO: FIK60_13 a FIK60_31) byly změkčeny na expl,
 • byla opravena JVK kk 1010 (týká se DO: FIK60_11).

v datovém souboru FIKIFE80 - Roční doplňkové informace k finančním výkazům na konsolidovaném základě

 • byla opravena JVK kk 75 (týká se DO: FIK80_71).

v datovém souboru FISIFE90/FIKIFE90 - Výkonné a nevýkonné expozice a expozice s úlevou

 • MVK kk 100, 105, 115 a 135 mezi soubory FISIFE/FIKIFE90, FISKIFE/FIKIFE40 a FISKIFE/FIKIFE10 (týká se DO: FIS/FIK90_13 a FIS/FIK40_141 a FIS/FIK10_11) byly změkčeny na warn (informativní),
 • MVK kk 170, 175, 185. 210, 475, 480, 490 a 510 mezi soubory FISIFE/FIKIFE90 a FISIFE/FIKIFE40 (týká se DO: FIS/FIK90_13 a FIS/FIK40_141) byly změkčeny na warn (informativní),
 • MVK mezi soubory FIKIFE90 a FIKIFE60 kk 220 (týká se DO: FIK90_21 a FIK60_14) byla opravena a kk 245 (týká se DO: FIK90_13 a FIK60_14) byla změkčena na expl.

v datovém souboru COSIFE10/COKIFE10 - Kapitál a rizikové expozice:

 • JVK kk 1960 a kk 1970 (týká se DO: COS/COK10_41 a COS/COK10_11) byly změkčeny na warn (informativní).

v datovém souboru COSIFE/COKIFE30 - Úvěrové riziko:

 • vykazování informačního prvku IP: CRR0083 bylo zpřísněno na povinné (týká se DO: COK/COS30_12),
 • byly vloženy nové JVK kk 710 a kk 711 (týká se DO: COK/COS30_22 resp. COK/COS30_23), byla opraveny JVK kk 63540 (týká se DO: COS30_81 a COS30_11), JVK kk 63170 (týká se DO: COK30_81 a COK30_11), JVK kk 64470 (týká se DO: COK30_65).

v datovém souboru LRSIFE/LRKIFE11 - Pákový poměr:

 • MVK mezi soubory LRSIFE/LRKIFE11 a COSIFE/COKIFE30 kk 5 až 80 a kk 90 a 95 (týká se DO: LRS/LRK11_26 a COS/COK30_12) byly změkčeny na warn (informativní).

v datovém souboru LESIFE/LERKIFE11 - Limity velkých expozic:

 • MVK mezi soubory LESIFE/LEKIFE11 a COSIFE/COKIFE10 kk 30 (týká se DO: LES/LEK10_11 a COS/COK10_41) byla změkčena na warn (informativní).

 

Informace k zasílání dotazů
Rádi bychom vás znovu informovali, že pro dotazy k dohledovému obezřetnostnímu výkaznictví pro banky, DZ a OCP byla založena emailová adresa bd.stat@cnb.cz.
V této souvislosti vás znovu žádáme při zasílání dotazů k tomuto výkaznictví o využívání prioritně této nové adresy a o uvádění oblasti nebo výkazu, kterého se dotaz týká, do předmětu mailu.