Metodika k novým výkazům pro likviditu (LCR podle DA) a pákový poměr (LR podle DA) pro data k 30.9.2016

Dne 31. 5. 2016 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS metodika výkaznictví EBA20160601 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

Předběžná metodika k novým výkazům pro likviditu byla již exportována a zveřejněna na webu ČNB 2. 5. 2016.

Nové výkazy pro likviditu (LCR podle DA) vyplývají z přímo účinného prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/322 (externí odkaz) ze dne 10. února 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podávání zpráv institucí pro účely dohledu v souvislosti s požadavkem krytí likvidity (ITS LCR DA). Nové výkazy pro likviditu byly navrženy v souladu s požadavkem na úvěrové instituce, který se týká krytí likvidity podle nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/61 (externí odkaz) ze dne 10. října 2014 (LCR DA).

Jedná se o následující výkazy:

 • LIK (ČNB) 11-12 - Likvidita na konsolidovaném základě podle DA (LIKIFE11)
 • LIS (ČNB) 11-12 - Likvidita podle DA (LISIFE11)

Tyto výkazy jsou předkládány s měsíční periodicitou na individuální a konsolidované úrovni a budou předkládány stejným okruhem vykazujících osob jako dosud vykazované LIKIFE10 a LISIFE10. Datum prvního sestavení nových výkazů je 30. 9. 2016. Datum posledního sestavení výkazů LIKIFE10 a LISIFE10 je 31. 8. 2016. Pro období září 2016 až únor 2017 se nové výkazy pro likviditu předkládají do 30 dnů následujícího měsíce.

Nové výkazy pro pákový poměr (LR podle DA) vyplývají z přímo účinného prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/428 (externí odkaz) ze dne 23. března 2016, kterým se v souvislosti s podáváním zpráv o pákovém poměru mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014 (ITS LR DA). Nové výkazy pro pákový poměr byly navrženy v souladu nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/62 (externí odkaz) ze dne 10. října 2014 (LR DA).

 

Jedná se o následující výkazy:

 • LRK (ČNB) 11-04 - Pákový poměr na konsolidovaném základě podle DA (LRKIFE11)
 • LRS (ČNB) 11-04 - Pákový poměr podle DA (LRSIFE11)

Tyto výkazy jsou předkládány se čtvrtletní periodicitou na individuální a konsolidované úrovni a jsou předkládány stejným okruhem vykazujících osob jako dosud vykazované LRKIFE10 a LRSIFE10. Datum prvního sestavení nových výkazů je 30. 9. 2016. Datum posledního sestavení výkazů LRKIFE10 a LRSIFE10 je 30. 6. 2016.

V metodice EBA20160601 nejsou další strukturální úpravy jiných výkazů, pouze upřesnění, která vyplývají z průběžného řešení dotazů vykazujících osob adresovaných ČNB, Q/A (externí odkaz) a Validation rules podle verze DPM 2.4. (externí odkaz)

Přehled významných změn oproti metodice EBA20151201

 • na základě publikace ITS LR DA (31.3.2016) byly upraveny některé názvy a definice u IP a položek číselníku BA0636 (pol. 20 a 30). IP (zejména):LRA0119, LRA0120, LRA0122, LRA0123, LRA0125, LRA0129, LRA0131, LRA0132, LRA0135, LRA0136, LRA0137, LRA0142, 1 LRA045, LRA0146, LRA0164, LRA0169, LRA0170, LRA0171, LRA0175, LRA0193, LRA0194, LRA0195, LRA0196, LRA0197, LRA0198, LRA0199, LRA0217, LRA0226, LRA0229, název LRA0139.
 • bylo opraveno chybné nastavení kontrol MVK 10, 20 a 30 pro AEKIFE10 na FIKIFE40 a MVK 10, 15, 20, 25, 30 a 35 pro AESIFE10 na FISIFE40 (sl. 3 místo sl. 1).
 • byla doplněna kontrola KK 350 AEKIFE10.
 • byla opravena MVK KK 800 pro vazbu AESIFE20/AEKIFE20 na AESIFE10/AEKIFE10. Kontrola byla nastavena na „expl“.
 • byla vložena JVK KK 413 u COKFE10 a COSFE10 pro vykazování kapitálových rezerv. Kontrola vyplývá z kvalitativního vyhodnocení zasílaných dat.
 • pro COSIFE10/COKIFE10 byl změněn název IP CAP0286 na „Kapitálové požadavky založené na režijních nákladech“, aby byla jednotně vykazovaná hodnota (25 % RN * 12,5). Bylo upraveno podle ITS (instrukcí).
 • byla změněna JVK 160 a vložena nová JVK 161 u LESIFE/LEKIFE10 z důvodu kontroly na vyplnění identifikačních údajů u velkých expozic.
 • do souboru FISIFE40 byly vloženy JVK kontroly KK1775 a 1985 z důvodu rozpadu EBA tabulky do dvou datových oblastí v MtS.
 • pro použití JVK KK10 u FIKIFE80 je nutno vykazovat IP jako povinné, což bylo nastaveno (v dynamické DO).
 • byla opravena JVK KK 270 pro FIKIFE80 (sl. 7 místo sl. 6).
 • byla opravena JVK KK 60 pro FIKIFE80 (ř.13 místo ř. 8).
 • byly přepnuty JVK KK40 a KK 635 z režimu „warn“ na „err“ u FIKIFE90 z důvodu reaktivace VR podle EBA (v2708_m a v3091_m).
 • byla nastavena JVK KK 85 u FPKIFE10 a FPSIFE10 pro jednotné vykazování doplňujících informací - opravných položek se záporným znaménkem.
 • byla opravena MVK KK 10 pro FPKIFE10 na FIKIFE60 (sl. 4 místo sl. 3).
 • byly upraveny JVK KK 650, 690, 420 a 750 pro FPKIFE10 a FPSIFE10 (z důvodu záporných čísel byla použita abs. hodnota).

V následujícím období bude probíhat projektování metodiky EBA20161201, která bude obsahovat úpravy a změny jednotných reportovacích rámců COREP, FINREP a LE zejména v důsledku implementace procesu Q&A podle finálního návrhu změn ITS (externí odkaz) EBA publikovaného 8. 3. 2016 ( DPM 2.5 (externí odkaz)). Účinnost navržených úprav je stanovena od 1. 12. 2016. První referenční datum, ke kterému se budou sestavovat data podle této úpravy, bude 31. 12. 2016. Předpokládané zplatnění této metodiky je konec srpna 2016.