Metodika k dohledovému výkaznictví pro banky, DZ a OCP podle nařízení EU a národních požadavků od konce roku 2018 (EBA20181201)

Dne 25. 9. 2018 byla zplatněna a zveřejněna v SDNS metodika výkaznictví EBA20181201 podle jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR) a předpisy jej provádějícími.

Ke zpoždění plánovaného (20. 9. 2018) zplatnění metodiky došlo vlivem změn v ITS navržených Evropskou komisí a zaslanou EBA dne 20. 9. 2018.

Upozorňujeme, že tato metodika již zohledňuje dílčí změny ve strukturách, popisech DO a kontrolách v MtS navržené Evropskou komisí ze dne 20. 9. 2018.

V rámci DPM metodiky EBA verze 2.8 pro data k 31. 12. 2018 dochází v metodice dohledového výkaznictví pro banky, DZ a OCP k následujícím změnám:

FINREP
Ve výkazech FINREP došlo ke změně struktury v 5 datových oblastech u výkazů FISIFE40 a FIKIFE40 a dále jen k drobným úpravám definic a úpravám jednovýkazových a mezivýkazových kontrol a přidání nových kontrol podle VR EBA v 2.8 a 2.8.1.

Pro vykazování FINREP na individuální úrovni se používají nadále výkazy (FISIFE10 až FISIFE50 a FISIFE90).

Upozornění: oproti předběžné metodice EBA20181201, publikované na webu ČNB dne 23. 8. 2018, byly provedeny změny struktury v datových oblastech FIK/FIS 40_44 a FIK40_45 (vykřížkování) a ve FIK/FIS 40_44 a FIK/FIS 40_62 (změna pořadí sloupců).

COREP
Zásadní změny v oblasti obezřetnostního reportingu oproti předběžné metodice se týkají Expozic vůči vládám (GenGov), kde byly pro zjednodušení vykazování zrušeny dvě datové oblasti. V případě dosažení prahové hodnoty 1% subjekt vykazuje pouze v jedné sadě datových oblastí, bez ohledu na naplnění druhé prahové hodnoty. Způsob vykazování je detailně popsán v definicích platných datových oblastí.

Dále byly upraveny definice u některých datových oblastí, informačních prvků a položek parametrů. Byly provedeny úpravy stávajících kontrol a nastavení nových kontrol.

CA:

 • CA 03 Kapitálové poměry
  datová oblast COK/COS10_31: Úprava definice IP (CAP0341 - CAP0349).

CR:

 • C14 Sekuritizace - detail
  datová oblast COK/COS60_21: Úprava definice datové oblasti.

MKR:

 • C18 Úrokové riziko při přístupu STA
  datová oblast COK/COS50_11: změna vykřížkování na řádcích 28 a 29 a s tím související smazání JVK kk 1740-1780 a opravy JVK kk 8360 - 8400

PRUVAL:

 • C32.02 Obezřetné oceňování
  datová oblast COK/COS50_82: Úprava definice IP (PVA0010, PVA0022, PVA0023); změna vykřížkování na řádcích 3 a 4 (sloupce 21 a 22) a s tím související smazání JVK kk 8540 a oprava JVK kk 8510.
 • C32.04 Obezřetné oceňování
  datová oblast COS50_84: Doplněna definice datové oblasti.

GenGov:

 • C33 Expozice vůči vládám podle zemí
  datové oblasti COK/COS 30_71, 30_711, 30_72, 30_721: zrušení datových oblastí COK/COS 30_711, 30_721, úprava definic datových oblastí COK/COS 30_71, 30_72, přidání JVK kk 1900 - 1980.

Asset Encumbrance

   Ve výkazech pro zatížená aktiva došlo ke změně vykazování některých buněk a v této souvislosti i k úpravám jednovýkazových a mezivýkazových kontrol.
  • Ve výkaze AEKIFE/AESIFE10 – „Zatížení aktiv - čtvrtletní informace“ v datové oblasti AEK/AES10_15 bylo zrušeno vykřížkování řádku 16, sloupce 4
  • Ve výkaze AEKIFE20 – „Zatížení aktiv na konsolidovaném základě - pololetní informace“ byly ve všech datových oblastech vykřížkovány sloupce 6 a 8.

Oproti předběžné metodice nedošlo v této oblasti k žádným změnám.

Metodika EBA20181201 - export struktur vybraných souborů z MtS-ISL-SUD-SDNSExportovány jsou soubory pro jednotlivé výkazy FINREP na konsolidované a individuální úrovni, COREP na konsolidované a individuální úrovni a AE (Asset Encumbrance/zatížená aktiva na konsolidované a individuální úrovni. Ostatní soubory zůstávají oproti předchozí metodice beze změny.

   Soubory ke stažení: