Namapování výkazů jednotných reportovacích rámců EBA do MtS-ISL-SUD-SDNS

ČNB připravila k případnému využití pro vykazující osoby a odbornou veřejnost excelovské soubory s prezentací namapování výkazů jednotných reportovacích rámců EBA do struktur MtS formou odkazů na jednotlivá pole datových oblastí, tak jak jsou tyto výkazy vyprojektovány v metodice ČNB na individuálním a konsolidovaném základě.

Tabulky JRR EBA včetně všech názvů jsou převzaty z české verze ITS, jak byly publikovány na webových stránkách EBA dne 8. 1. 2014. Názvy jednotlivých objektů použitých v MtS se tak mohou lišit od překladů EBA.