Informace o odkladu prvního zasílání výkazů na základě jednotných reportovacích rámců EBA

Dne 16. 4. 2014 publikovala EBA na svých webových stránkách informaci o úpravě implementačních technických standardů (ITS) v části, která se týká data prvního zasílání výkazů podle jednotných reportovacích rámců. Jedná se o posunutí termínu prvního zasílání na 30. 6. 2014, přičemž se nemění původní datum, ke kterému se výkazy sestavují.

Úpravy se do prvního zasílání dat promítají takto:

  1. výkazy s měsíční periodicitou na konsolidovaném a individuálním základě pro likviditu sestavené k datu 31. 3. 2014 a 30. 4. 2014 budou zaslány do 30. 6. 2014,
  2. výkazy se čtvrtletní periodicitou na individuálním základě COREP, LE, stabilní financování a pákový poměr sestavené k datu 31. 3. 2014 budou zaslány do 30. 6. 2014.

Zároveň bylo upraveno první sestavení výkazu pro zatížení aktiv na konsolidovaném a individuálním základě jednotně pro všechny vykazující osoby k datu 31. 12. 2014 s termínem zaslání do 11. 2. 2015.

Podle těchto úprav byl změněn i přehled vykazovacích povinností od roku 2014 (xls, 38 kB), který byl zároveň doplněn i o další v současné době připravované výkazy týkající se dalších jednotných reportovacích rámců vycházejících z novel ITS.