Předložení a uveřejnění výroční zprávy za rok 2019 tuzemskými pojišťovnami, zajišťovnami a penzijními společnostmi

16. 4. 2020

ČNB s ohledem na aktuální situaci informuje o své připravenosti poskytnout tuzemským pojišťovnám, zajišťovnám a penzijním společnostem (dále jen „dohlíženým subjektům“) určitou míru flexibility při plnění informační povinnosti spočívající v předložení a uveřejnění výroční zprávy za rok 2019 (včetně konsolidované) tak, že tuto povinnost je možné splnit nejpozději do 30. června 2020. Současně však ČNB očekává, že přes výše uvedenou možnost, dohlížené subjekty a jejich auditoři vyvinou dostatečné úsilí k tomu, aby ke splnění této povinnosti došlo v řádném termínu. Pokud přesto nebude možné předložení a uveřejnění výroční zprávy v zákonném termínu, je dohlížený subjekt povinen o této skutečnosti ČNB včas informovat spolu s uvedením důvodů a předpokládaného termínu splnění této povinnosti. Tato informace musí být rovněž uveřejněna způsobem, kterým se běžně uveřejňují informační povinnosti. Výroční zprávu společně se schválenou účetní závěrkou je pak dohlížený subjekt povinen předložit ČNB a uveřejnit, co nejdříve to bude možné.

ČNB tak zastává stejný názor, jaký publikovala dne 27. března 2020 ESMA ve vztahu k informačním povinnostem kotovaných emitentů a EBA dne 31. března 2020 ve vztahu k regulovaným osobám a je připravena aplikovat srovnatelný přístup také vůči dohlíženým tuzemským pojišťovnám, zajišťovnám a penzijním společnostem.