Upozornění pro veřejnost k nabídkám vkladových produktů družstevních záložen

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na zvýšenou aktivitu, včetně reklamy, některých spořitelních a úvěrních družstev (dále jen družstevní záložna) při nabízení výhodných peněžních úložek, zejména různých druhů termínovaných vkladů či podobných spořicích produktů, které jsou zaměřeny na sjednání vkladů do 1. 7. 2015, kdy nabude účinnosti novela zákona o spořitelních a úvěrních družstvech.

Podle této novely se nebudou zákonná omezení týkající se úročení vkladů ve vazbě na výši členského vkladu až do 1. 1. 2018 vztahovat na vklady sjednané do 1. 7. 2015 při splnění určitých podmínek (v daném období nedojde k prodloužení splatnosti nebo zvýšení jistiny jakéhokoli úročeného vkladu daného člena družstevní záložny). To využívají některé družstevní záložny jako hlavní argument pro zvýšení nabídky vkladových produktů v tomto období. Od 1. ledna 2018 bude omezení úročení platit i pro vklady sjednané před 1. 7. 2015, což je potřeba už dnes ošetřit smluvně u termínovaných vkladů, jejichž splatnost tento termín přesáhne.  

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele jsou družstevní záložny povinny nabízet a poskytovat své služby, včetně těchto vkladových produktů, spotřebitelům s odbornou péčí a jasně, zřetelně a nezavádějícím způsobem poskytovat všechny důležité informace, na základě kterých by spotřebitelé obchodní rozhodnutí (uzavřít dlouhodobější smluvní vztah) mohli učinit.

ČNB kontroluje plnění uvedených povinností a v případě nedostatků požaduje nápravu. Je si však vědoma určité složitosti nových podmínek zvláště v přechodném období a důležitých změn, které uvedená novela představuje i pro členy družstevních záložen.

ČNB proto vyzývá spotřebitele, aby u nabídky depozitních produktů družstevních záložen věnovali zvýšenou pozornost všem informacím, včetně sdělení na webových stránkách těchto institucí, a také smluvní dokumentaci a před sjednáním jakéhokoli úročeného vkladového produktu se ujistili, že veškeré podmínky vkladu vyplývající z uvedené novely jsou jim zřejmé a odpovídají jejich záměrům, finančním cílům a možnostem.