Upozornění na aktivity subjektu vystupujícího pod názvem TOPEU

Česká národní banka upozorňuje veřejnost, že zahraniční subjekt vystupující pod názvem TOPEU, který na webových stránkách https://webtrader.topeu.net a https://topeu.net/ nabízí v české jazykové mutaci investorům možnosti investic, nedisponuje žádným oprávněním k činnosti na finančním trhu v České republice. Případná investice není ze zákona pojištěna ani jinak chráněna.

Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů jsou zveřejněny na webových stránkách ČNB.

Při nabídce zprostředkování investic do platformy TOPEU je zároveň investorům doporučována instalace programu umožňujícího vzdálený přístup do jejich zařízení (počítač, mobil apod.). ČNB důrazně varuje před instalací tohoto typu programů za účelem pouhé instalace investičních platforem do vašich zařízení, neboť se jedná o programy, které mohou být zneužity k získání přístupu k vašim soukromým informacím , a to včetně přístupu do vašeho internetového bankovnictví. Na možné zneužití tohoto typu programů upozornila i Policie České republiky (např. Pozor na podvodné investiční portály! a Chtěli rychle zbohatnout).

Vzhledem k nárůstu neoprávněných a podvodných investičních nabídek odkazuje ČNB i na svá předchozí varování, které uveřejnila na svých stránkách: Varování před opakujícími se podvody či Vishing: Upozorňujeme na telefonáty zneužívající jméno ČNB.