Sdělení ČNB k registracím pro distribuci penzijních produktů

21. 11. 2012

V návaznosti na schválení tzv. technické novely (zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření) Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, která setrvala na původním znění návrhu zákona a přehlasovala prezidentské veto, ČNB informuje o způsobu podávání žádostí o registraci pro distribuci v oblasti doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření.
Žádosti o rozšíření registrace investičních zprostředkovatelů o zprostředkování v oblasti doplňkového penzijního spoření, jakož i o zápis těchto činností do seznamu vázaných zástupců a do seznamu vázaných zástupců penzijní společnosti, lze podat pouze na předepsaném formuláři elektronicky. Za tímto účelem ČNB připravila pro podávání žádostí nový systém REGIS, který je dostupný zde.
S ohledem na to, že technická novela dosud nebyla uveřejněna ve Sbírce zákonů a nenabyla účinnost, žádosti není možné formálně přijímat. ČNB ve snaze urychlit proces udělování oprávnění distributorům penzijních produktů umožní prostřednictvím systému REGIS předběžně zasílat žádosti o registraci investičních zprostředkovatelů již od 21. listopadu 2012. Předběžně podané žádosti bude ČNB automaticky považovat za formálně přijaté ke dni nabytí účinnosti technické novely. Tento postup se netýká rozšíření zápisu vázaných zástupců a zápisu do seznamu vázaných zástupců penzijních společností.
Pro účely podávání žádostí o registraci investičního zprostředkovatele ČNB rovněž připravila výklad ke způsobu prokazování odborné způsobilosti žadatelem.