Je dosavadní pojišťovací agent a pojišťovací makléř povinen zaslat roční výkaz činnosti podle § 22 odst. 2 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích a samostatných likvidátorech pojistných událostí (dále jen "ZPZ"), za rok 2018?

S účinností od 1. 12. 2018 ZDPZ již neobsahuje obecnou povinnost zasílat roční výkaz činnosti, a to u samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, ani doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele. V přechodných ustanoveních, konkrétně § 120 odst. 1, však ZDPZ uvádí, že dosavadní pojišťovací agenti a pojišťovací makléři se po dobu dvou měsíců řídí tam vypočtenými ustanoveními ZPZ, včetně § 22 ZPZ upravujícího mimo jiné povinnost předkládání ročních výkazů. Poslední den lhůty pro zaslání výkazu podle § 22 odst. 2 ZPZ v případě výkazu za rok 2018 připadá na 31. 3. 2019.

Dne 31. 3. 2019 však již na pojišťovací agenty ani pojišťovací makléře nebude § 22 ZPZ dopadat, neboť ti byli v souladu s § 120 odst. 1 ZDPZ nejpozději prvním dnem následujícím po uplynutí dvou kalendářních měsíců od účinnosti ZDPZ zapsáni jako samostatní zprostředkovatelé a dopadá na ně již plně ZDPZ, a nikoli ZPZ.

Z výše uvedeného plyne, že dosavadní pojišťovací agenti a pojišťovací makléři se po dobu dvou měsíců od účinnosti ZDPZ sice ještě povinností zasílat výkaz museli řídit, ale k 31. 3. 2019 se již povinnost výkaz za rok 2018 České národní bance zasílat neuplatní. Povinnost tedy po přechodnou dobu platila, ale poté platit přestala, a to ještě před termínem pro zaslání výkazu. Nezaslání výkazu tedy není porušením zákona a jeho zaslání nelze vymáhat. Informace týkající se činnosti v roce 2018, včetně již existujících výkazů, je však vhodné uchovat z hlediska prokazování plnění ostatních zákonných požadavků v rámci dohledu prováděného Českou národní bankou.