Jakou formou mají být České národní bance poskytnuty informace o stížnostech a o vyřizování stížností podle čl. 26 odst. 6, prováděcího nařízení Komise č. 2017/565?

Je možné čl. 9 ve spojení s bodem 14 preambule nařízení (EU) 2017/565 chápat v tom smyslu, že i veřejně dostupné investiční doporučení může být považováno za individualizovanou investiční radu, pokud je na ně zákazník poradcem nasměrován nebo pokud je mu přeposláno jako doporučení vhodné právě pro něho?

V souladu s čl. 26 odst. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565[1], kterým se doplňuje směrnice EP a Rady 2014/65/EU (MiFID II) mají být relevantním příslušným orgánům (ČNB) poskytnuty informace o stížnostech a o vyřizování stížností.

K vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů a bankovnictví byly dne 27. května 2014[2] vydány obecné pokyny EBA a ESMA, které byly dne 4. října 2018[3] rozšířeny i na subjekty podle směrnice o platebních službách a podle směrnice o hypotečním úvěru. Česká národní banka sdělila, že hodlá tyto pokyny aplikovat ve své dohledové praxi a že očekává, že se dotčené podniky těmito pokyny řídí, či budou řídit.

S ohledem na skutečnost, že nařízení Komise 2017/565 ani pokyny ESMA a EBA neobsahují způsob, formu ani lhůtu informování příslušných orgánů o stížnostech a o vyřizování stížností, nebude Česká národní banka vyžadovat pravidelné zasílání těchto informací. V případě potřeby si Česká národní banka vyžádá informace od dotčených subjektů individuálně.

 

--------

[1] Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/565

[2] Joint Committee Obecné pokyny k vyřizování stížností pro odvětví cenných papírů (ESMA) a bankovnictví (EBA)

[3] Obecné pokyny k vyřizování stížností v odvětví cenných papírů (ESMA) a bankovnictví (EBA)