Povinnost informovat klienta o kumulačním efektu nákladů na návratnost investice

MIFID II předpokládá, že klient bude informován ex-ante i ex-post. Domníváme se, že z žádného ustanovení nevyplývá, jak by se mělo postupovat k minulosti uzavřeným rámcovým smlouvám. Jedná se o velké množství smluv/klientů. Musíme nějak zpětně rekonstruovat veškeré náklady spojené s jejich investicemi? Případně kolik let zpětně? Nebo se tato povinnost bude vztahovat pouze na nové klienty a nové investice?

Povinnost informovat zákazníky ex post je potřebné provést alespoň jednou ročně, nejzazší termín pro informování je tedy leden 2019. Informovat je potřebné všechny klienty, včetně těch, kteří jsou klienty na základě rámcových smluv uzavřených před 3. lednem 2018. Postačuje však, aby se personalizovaná ex post informace poskytla pouze za období leden 2018 až prosinec 2018 (resp. za období počínající 3. lednem 2018) a následně vždy alespoň jednou ročně.