Může se banka s klientem smluvně dohodnout, že klienta nebude informovat o poklesu počáteční hodnoty finančního nástroje s pákovým efektem dle čl. 62(2) Nařízení (EU) 2017/565 v případě, kdy je nástroj uzavřený za účelem zajištění?

V čl. 62(2) první větě Nařízení (EU) 2017/565 je stanovena povinnost zákazníka informovat o poklesu počáteční hodnoty finančního nástroje s pákovým efektem. Možnost sjednat se zákazníkem podávání zpráv jinak než podle jednotlivých nástrojů zjevně – s ohledem na formulaci v citovaném ustanovení – nemá za cíl zprostit obchodníka s cennými papíry povinnosti zákazníka informovat, ale toliko umožnit informovat zákazníka takovým způsobem, který pro něj může být vzhledem k povaze jeho obchodů vhodnější, tj. za více investičních nástrojů souhrnně (např. za jistý druh investičních nástrojů, podle podkladových aktiv investičních nástrojů aj.), a to i na různých úrovních granularity. Dohoda, že obchodník klienta informovat nebude, bude tedy v rozporu s požadavkem čl. 62(2) Nařízení (EU) 2017/565.