Za jakých podmínek lze provádět zprostředkování v oblasti penzijního připojištění s státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu od 1. 1. 2013?

Za jakých podmínek lze provádět zprostředkování v oblasti penzijního připojištění s státním příspěvkem prostřednictvím transformovaného fondu od 1. 1. 2013? 

Zprostředkování týkající se penzijního připojištění se státním příspěvkem, které od 1. 1. 2013 provozuje penzijní společnost, není nutně podmíněno registrací zprostředkovatele u ČNB a pokud se nedotýká doplňkového penzijního spoření, má i nadále živnostenský režim.

ZPP neupravoval požadavky na zprostředkovatele v oblasti penzijního připojištění a toto zprostředkování bylo živností v režimu živnostenského zákona. Zprostředkování nových penzijních produktů je od 1. 1. 2013 vyhrazeno zprostředkovatelům registrovaným podle ZDPS. To se však týká pouze nových produktů, nikoliv penzijního připojištění (nově vykonávaného penzijní společností pomocí majetku v tzv. transformovaném fondu – § 186 ZDPS).

ZDPS v § 193 vylučuje aplikaci ZPP s výjimkou případů, kdy ZDPS výslovně odkazuje na použití ZPP. V oblasti zprostředkování ZDPS na ZPP neodkazuje. Současně nezahrnuje zprostředkování týkající se penzijního připojištění mezi činnosti, které mohou vykonávat pouze osoby uvedené v § 74 odst. 1. Aplikovatelnost ZDPS nelze dovodit ani z § 193 odst. 1 ZDPS, který stanoví pravidlo přiměřené aplikace ZDPS na transformovaný fond, pokud jde o pravidla vztahu mezi účastnickým fondem, penzijní společnosti a depozitářem. To však dopadá jen na samotný transformovaný fond a uvedené vztahy, ne na další osoby. Problematiky zprostředkování se proto § 193 odst. 1 netýká.

Protože vstup do transformovaného fondu je od 1. 1. 2013 uzavřen, prostor pro zprostředkování v oblasti penzijního připojištění je velmi omezený. Zprostředkování vstupu do účastnických fondů (včetně přestupu z transformovaného fondu) mohou vykonávat již pouze zprostředkovatelé s oprávněním k činnosti podle ZDPS. Pokud zprostředkovatel v souvislosti s penzijním připojištěním sděluje účastníkovi i informace o penzijním spoření, které mohou vzbudit zájem o penzijní spoření, je oprávnění podle ZDPS nutné.

Kvalitu zprostředkování penzijního připojištění, zejm. kvalifikovanost, čestnost, spravedlivost a jednání v nejlepším zájmu účastníka při sjednávání změn smluv musí zajistit smluvně přímo penzijní společnost (srov. § 48 a 54 ZDPS). Dále lze doplnit, že ustanovení § 192 odst. 1 ve spojení s § 60 odst. 2 písm. c) ZDPS stanoví, že odměna osobám nabízejícím a zprostředkovávajícím penzijní připojištění a provádějícím správu smluv o penzijním připojištění a související činnosti se hradí pouze z úplaty penzijní společnosti.