Stanovisko orgánů cílové společnosti II.

Jaký je význam předkládání stanoviska cílové společnosti České národní bance? 

Stanovisko cílové společnosti není ČNB předkládáno za účelem přezkumu před samotným uveřejněním nabídky převzetí a ČNB nemůže vyzývat k jeho změně či doplnění (jak je tomu u nabídkového dokumentu).

Pro případ, že stanovisko nebude vypracováno v souladu se zákonem, zejména pro případ, že bude obsahovat nepravdivé nebo hrubě zavádějící údaje, může ČNB postihnout členy představenstva a dozorčí rady cílové společnosti za delikt podle § 61 odst. 1 písm. i) až k) ZoNP; v úvahu připadá také soukromoprávní odpovědnost podle § 51 ZoNP (srov. odkaz v § 51 odst. 6 ZoNP).