Dohled nad samostatným likvidátorem pojistných událostí – účetnictví

Zahrnuje dohled ČNB nad samostatným likvidátorem pojistných událostí vedení celého účetnictví samostatného likvidátora pojistných událostí nebo jen části účetnictví, která souvisí s likvidací pojistných událostí, kterou vykonává pro pojišťovnu nebo Českou kancelář pojistitelů? 

Dohled nad samostatnými likvidátory pojistných událostí je upraven v § 22 a násl. ZPZ, který odkazuje na zvláštní právní předpis upravující pojišťovnictví, tj. zákon o pojišťovnictví. Podle § 85 je předmětem dohledu ČNB vedení účetnictví likvidátora pojistných událostí.

ČNB vykonává dohled nad provozováním činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí v rozsahu podle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí. Samostatný likvidátor může vykonávat i jiné činnosti než jen likvidaci pojistných událostí. Tyto činnosti vstupují do účetnictví samostatného pojistného likvidátora, ale nepodléhají dohledu ČNB. Vedení účetnictví samostatného likvidátora pojistných událostí ČNB dohlíží v rozsahu, v jakém se vztahuje k provozování činnosti samostatného likvidátora  pojistných událostí. ČNB však musí mít k dispozici i informace pro posouzení správnosti vedení účetnictví jako celku, jehož součástí jsou údaje za likvidaci pojistných událostí, aby mohla posoudit správnost vedení účetnictví v této dotčené části.