Dohled nad samostatným likvidátorem pojistných událostí – rozsah dohledu

Jaký je podle zákona o pojišťovnictví rozsah dohledu ČNB nad samostatným likvidátorem pojistných událostí činným pro pojišťovnu nebo Českou kancelář pojistitelů u škod podle § 24 odst. 2 písm. e) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla? 

ČNB vykonává dohled nad činností samostatných likvidátorů pojistných událostí podle zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí a při výkonu tohoto dohledu se ČNB řídí zejména zákonem o pojišťovnictví. Dohled nad samostatnými likvidátory pojistných událostí je upraven v § 22 a násl. ZPZ, který odkazuje na zvláštní právní předpis upravující pojišťovnictví, tj. zákon o pojišťovnictví. Samostatný likvidátor podléhá výkonu dohledu v pojišťovnictví podle § 84 odst. 2 ZPoj jako osoba činná pro pojišťovnu.

Z definičních ustanovení zákona o pojišťovnictví vyplývá, že pojišťovací činností se rozumí mimo jiné i likvidace pojistných událostí. Provozování pojišťovací činností je předmětem dohledu ČNB podle zákona o pojišťovnictví. Pokud pojišťovna využívá k likvidaci pojistných událostí samostatného likvidátora pojistných událostí, nezbavuje se odpovědnosti za řádný výkon likvidace pojistných událostí. Podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (§ 18 odst. 1) se to vztahuje obdobně na Českou kancelář pojistitelů.

Ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí nebyla dotčena změnovým zákonem k zákonu o pojišťovnictví. Ani ve vymezení rozsahu dohledu v pojišťovnictví upravené v § 84 ZPoj ve srovnání s § 6 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, nedošlo ve vztahu k samostatnému likvidátorovi pojistných událostí k podstatným změnám.