Konzultační materiály a návrhy

Konzultační dokumenty EBA k návrhům prováděcích technických norem a pokynů ke směrnici č. 2014/59/EU jsou uveřejňovány na internetové stránce EBA (externí odkaz, pouze v angličtině).