Nařízení o ratingových agenturách a jeho prováděcí předpisy

Nařízení (ES) č. 1060/2009

Prováděcí předpisy