Právní předpisy

Zákony a přímo závazné předpisy EU

Vyhlášky a opatření ČNB

Vybrané související právní předpisy Evropské unie

Vybrané předpisy vztahující se k platebnímu styku


Upozornění:
Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.