Konzultační materiály a návrhy

  • 25. 11. 2019 – bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky (pdf, 452 kB), kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb. Mezirezortní připomínkové řízení k tomuto návrhu vyhlášky končí dne 13. 12. 2019.