Konzultační materiály a návrhy

  • 25. 2. 2019 –  byl ke konzultaci zaslán před meziresortním připomínkovým řízením v návaznosti na zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu návrh vyhlášky (pdf, 320 kB), kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.  Termín pro předložení připomínek byl stanoven na 15. 3. 2019.