Konzultační materiály a návrhy

  • 7. 4. 2020 – veřejná konzultace k návrhu Pokynů ESMA k aplikaci článku 25 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) (externí odkaz)
  • 7. 4. 2020 – veřejná konzultace k otázkám souvisejícím se zveřejňováním informací na webových stránkách příslušných orgánů a s přípravou společné databáze přeshraničně nabízených fondů podle nařízení 2019/1156 o přeshraniční distribuci fondů (externí odkaz)