Metodické a výkladové materiály

Úřední sdělení

Obecné pokyny evropských orgánů dohledu

Odpovědi na dotazy

  • Přehled vydaných stanovisek České národní banky týkajících se odborných regulatorních dotazů je publikován prostřednictvím samostatné webové aplikace.

Ostatní materiály