Metodické a výkladové materiály

Úřední sdělení

  • Úřední sdělení ze dne 27. ledna 2012 (pdf, 308 kB) o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci (v revizích (pdf, 294 kB) oproti úřednímu sdělení ze dne 18. prosince 2009 o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci) – je dotčeno zákonem č. 204/2017 Sb. kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a přímo účinnými předpisy Evropské unie týkajícími se zneužívání trhu, připravuje se aktualizace – bylo obsahově nahrazeno Souborem odpovědí na dotazy související s regulací ochrany proti zneužívání trhu a transparentností
  • Úřední sdělení ze dne 17. října 2011 (pdf, 130 kB) o pravidlech řízení při uznávání srovnatelnosti povinností emitenta ze třetího státu

Obecné pokyny evropských orgánů dohledu

Stanoviska a odpovědi na dotazy

  • Přehled vydaných stanovisek České národní banky týkajících se odborných regulatorních dotazů je publikován prostřednictvím samostatné webové aplikace.

Ostatní materiály