Pražská muzejní noc v ČNB

V sobotu 8. 6. se Česká národní banka již potřetí stane součástí Pražské muzejní noci. Veřejnosti zpřístupní svou expozici Lidé a peníze.

Návštěvníci akce se budou moci mimo jiné seznámit s historií vývoje peněz. V roce 2019 si Česká republika totiž připomíná 100 let od vzniku československé koruny jako samostatné měnové jednotky. K tomuto významnému výroční nechala ČNB vyrobit vysokohmotnostní zlatou minci o nominální hodnotě 100 000 000 Kč. Mince je v současné době vystavena ve stálé expozici, kde si ji široká veřejnost může prohlédnout právě při příležitosti Pražské muzejní noci. Pro tuto příležitost se v expozici uskuteční také mimořádná výstava, která připomene všechny významné události spojené s výročím 100 let naší měny. Akce je určena také pro malé návštěvníky, pro které budou připraveny hry vztahující se k tématu naší měny a pracovní listy ve třech stupních náročnosti. ČNB v rámci oslav naší měny připravila také řadu akcí, které završí Dnem otevřených dveří 21. září.

ČNB v rámci Pražské muzejní noci můžete navštívit mezi 19.00 a 1.00. Pokud mezi zájemci o prohlídku budou osoby s kočárky nebo osoby s omezenou schopností pohybu, prosíme předem o upozornění na e-mail expozice@cnb.cz nebo telefonicky na čísle 224 412 626.

Muzejní noc koná v rámci festivalu muzejních nocí.

Markéta Fišerová
ředitelka odboru komunikace a mluvčí ČNB

Pražská muzejní noc v ČNB