Obraty na peněžním trhu v týdnu od 19. do 23. října 2009

V týdnu od 19. do 23. října 2009 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum, kterého se účastní všechny významné domácí banky obchodující na peněžním trhu, je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – vždy v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z července 2009 průměrný denní obrat depozitních operací vzrostl z 53,9 mld. Kč na 61,5 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména nárůstem operací se splatností O/N.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (96 procent) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 84 procent. Delší splatnosti a repo operace zaznamenaly ve sledovaném období relativně velké nárůsty, ale jejich podíl na celkovém obratu zůstává stále velmi nízký.

Obrat derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) zůstal v porovnání s minulým průzkumem téměř stejný (nárůst o 5 procent). U obchodů FRA (Forward Rate Agreement) došlo k poklesu o 50 procent.

Tabulka