Obraty na peněžním trhu v týdnu od 19. do 23. dubna 2010

V týdnu od 19. do 23. dubna 2010 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum, kterého se účastní všechny významné domácí banky obchodující na peněžním trhu, je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – vždy v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z ledna 2010 průměrný denní obrat depozitních operací poklesl z 51,7 mld. Kč na 42,9 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem operací s nerezidenty se splatností O/N.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (97 procent) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 84 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období velké nárůsty a jejich podíl na celkovém obratu narostl ze 2,4 na 8,6 procenta.

Obrat derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) poklesl v porovnání s minulým průzkumem o 51 procent. FRA (Forward Rate Agreement) nebyly ve sledovaném období obchodovány. Většina derivátových obchodů (97 procent obratu) je i nadále uzavírána s nerezidenty.

 

Tabulka