Obraty na peněžním trhu v týdnu od 19. do 23. července 2021

Průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu.

Průměrný denní obrat depozitních operací se ve srovnání s výsledky průzkumu z dubna zvýšil z 28,1 mld. Kč na 72,6 mld. Kč, což bylo způsobeno výrazným zvýšením operací s nerezidenty. Jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 95 procent. Z hlediska maturity dominovaly operace se splatností 1W – 1M, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 64 procent. Obrat repo operací proti minulému období vzrostl o 152 procent a jejich podíl na celkovém obratu dosáhl 29 procent.

Obrat derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) se proti dubnu snížil zhruba na polovinu zejména díky poklesu obchodů s neresidenty, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 92 procent. Obchody FRA (Forward Rate Agreement nebyly ve sledovaném období obchodovány.