Obraty na peněžním trhu v týdnu od 18. do 22. ledna 2010

V týdnu od 18. do 22. ledna 2010 proběhl pravidelný průzkum průměrných denních obratů na peněžním trhu. Tento průzkum, kterého se účastní všechny významné domácí banky obchodující na peněžním trhu, je prováděn Českou národní bankou čtyřikrát ročně – vždy v lednu, dubnu, červenci a říjnu.

Ve srovnání s výsledky průzkumu z října 2009 průměrný denní obrat depozitních operací poklesl z 61,5 mld. Kč na 51,7 mld. Kč, což bylo způsobeno zejména poklesem operací se splatností O/N.

Depozitním operacím dominovaly operace se splatností do jednoho týdne (98 procent) a zejména O/N operace, jejichž podíl na celkovém obratu dosáhl 86 procent. Repo operace zaznamenaly ve sledovaném období relativně velké nárůsty, ale jejich podíl na celkovém obratu zůstává stále velmi nízký (2,4 procenta).

Obrat derivátových operací IRS (Interest Rate Swap) vzrostl v porovnání s minulým průzkumem o 36 procent. U obchodů FRA (Forward Rate Agreement) došlo k nárůstu o 18 procent. Většina derivátových obchodů (93 % obratu) je uzavírána s nerezidenty.

Tabulka