Obraty na devizovém trhu v týdnu od 20. do 24. července 2009

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka nově čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 20. do 24. července 2009, se průměrný denní obrat snížil v porovnání s dubnem 2009 o 1.897,7 milionů USD (-23,3 %) na 6.231,2 milionů USD. Nárůst zaznamenaly pouze opce, jejichž denní obrat se zvýšil o 18 milionů USD (18,9 %). Obrat spotových operací se snížil o 34,7 milionů USD (-3,9 %). Obrat forwardů a swapů se snížil o 1.880,9 milionů USD (-26,4 %).

Co se týká zastoupení jednotlivých měnových párů, největší podíl na celkovém obratu (37,4%) měl USD/CZK, když ve sledovaném období klesl o 521,1 milionů USD (-18,3 %). EUR/CZK měl podíl 35,6 %, když ve sledovaném období vzrostl o 164,4 milionů USD (8 %). EUR/CZK zaujal největší podíl na spotovém trhu (63,4 %), zatímco jeho podíl na trhu forwardů a swapů byl 30,2 % ve srovnání s podílem USD/CZK 43,1 %.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita podprůměrná. Obrat derivátů byl i nadále vysoký, neboť domácí banky upřednostňují pro řízení likvidity v cizích měnách devizový před peněžním trhem.

Tabulka