Obraty na devizovém trhu v týdnu od 19. do 23. dubna 2010

Průzkum průměrných denních obratů na devizových trzích provádí Česká národní banka čtyřikrát ročně, a to v lednu, dubnu, červenci a v říjnu. V posledním průzkumu, který proběhl v týdnu od 19. do 23. dubna 2010, se průměrný denní obrat zvýšil v porovnání s lednem 2010 o 1.274,7 milionů USD (+20,1 %) na 7.624,3 milionů USD.

Podle informací referenčních bank byla ve sledovaném období aktivita průměrná.

  Duben 2010 Leden 2010 Změna
Celkový obrat 7 624,3 6 349,6 20,1%
Spotové operace 1 095,4 1 139,1 -3,8%
Forwardy a swapy 6 470,9 5 094,3 27,0%
Opce 58,0 116,2 -50,1%

údaje v miliónech USD

Tabulky